All posts tagged: zina

Allah, topluma göre daha özgürlükçü

BAS- Rabia Çetin İlahiyatçı, müfessir, Anti-Kapitalist Müslüman yazar İhsan Eliaçık, din, İslamiyet’in gerçek anlamda yorumu, özellikle siyaset-din ilişkisine dair sorularımızı yanıtladı. “Mülk Allah’ındır” sözünü dilinden düşürmeyen İhsan Eliaçık, “Allah, topluma göre daha özgürlükçüdür” diyor. Çok sık kullanılan bir cümle ‘Huzur İslam’da’… Şu an yaşananlara bakılırsa gerçekten de öyle mi? Bu huzurdan ne kastedildiğine bağlı. İnsanın zihnindeki ‘Ben kimim, nereden geldik, nereye gidiyoruz’ gibi varoluşla ilgili sorulara ‘yüce bir yaratıcı’ cevabı ile teskin olma, zihinsel güvenliğini sağlama ise evet dini inanç huzur verilebilir. Yani salt ‘İslam’ meselesi değil öyle değil mi? İslam ile olacak diye bir şey yok tabi. Dinlerin insan zihnindeki karmaşık sorulara net cevap vermek gibi bir özelliği var. Net cevaplar karmaşıklığı giderince bu huzur gibi algılanabilir.  Ama kişinin dünyada imtihan edilmesi, belalardan geçilmesi ise kastedilen bu dünyada yaşamanın kendisi zaten insana huzur veren bir şey değil. Çünkü zaten dünyaya bir atılmışlık söz konusu. Dini metinler şöyle der; ‘Siz iman ettik demekle bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz?’ Belalardan, imtihanlardan geçmek huzur değil acı verir. Gerçeğin kendisi de, bilgi de acı verir. Dolayısıyla ‘Huzur İslam’da’ sözü uyuşturucu …