All posts filed under: Videolar

Zanka TV-Din Adamları Peygambere Düşmandı!

Sorular’da bu hafta; Kuran’da din adamı geçer mi? HZ. Peygamber din adamı mıdır? Din adamı nedir? Ruhban kimdir? Ahbar kimdir? Din bir meslek midir? Peygamber denilince insanların aklına yazının girişinde tasvir edilen “din adamı” tipolojisi neden geliyor? Kur’an’da “Ruhbân”, “Ahbâr”, “Hâmân” “Rabbâniyyûn” nasıl geçer?

Zanka TV- Kerbela olayı nedir? Muaviye ve Yezid kimdir? Hz. Hüseyin nasıl katledildi?

Yaşayan Sorular’ da bu hafta 400 küsür yıldır tutulan bir yası anlattı. Kerbela olayı İslam dünyasında çok derin bir travmaya sebebiyet verdi. İslam tarihinin en önemli olayı olarak tarihe geçti. Bu sebeple her yıl Muharrem ayı geldiğinde Kerbela anılır, Hz. Hüseyin anılır, oruçlar tutulur, onun üzerine konuşmalar ve anmalar yapılır. – Kerbela olayı nedir? – İslam tarihinde Kerbela’nın anlamı ve önemi nedir? – Muaviye ve oğlu Yezid kimdir? – Hz. Hüseyin neden ayaklandı? – Hz. Hüseyin neyi kabul etmedi? – Emeviler ne istiyorlardı? – Hz. Hüseyin Emevi yönetimine neden biat etmedi? – Hz. Hüseyin neden ölümü göz önüne aldı? Ne için yanındakilerle beraber, bile bile ölüme gitti?