All posts tagged: mekke

Cahiliye döneminde vahşi kapitalizm

Londra’daki G-20 zirvesinden “müdahale” kararı çıktı. Bir çok iktisat yorumcusu ve gazeteler bunu “serbest piyasanın sonu”, “Kapitalizmin 233 yıllık temelinin çöküşü” olarak verdi. Kapitalist teorinin kurucu babası sayılan Adam Smith’in 1775’te söylediği ve serbest piyasa ekonomisinin temel direği olan “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sloganının tarihe karıştığı ifade edildi. Küresel krize çözüm arayışlarını tartışmak için G-20 zirvesinden “krizin tekrarlarını yaşamamak için kapitalizmin üzerindeki denetimlerin artırılması” çağrıları yapıldı. “Denetimsiz kapitalizmin sona erdiği” şeklinde yorumlanan önlemlerin yer aldığı bildirgeye göre 2010 sonuna kadar G-20 ülkeleri krizle mücadele için 5 trilyon dolar harcayacak. İMF ve Dünya Bankası’na acil olarak 1 trilyon dolar aktarılacak. Hedge fonları ve kredi derecelendirme kurumları daha sıkı denetlenecek. “Vergi cenneti merkezleri” kara listeye alınacak… 1929 bunalımından sonraki Keynesyen teoride olduğu gibi “233 yıllık tarihi boyunca” liberal kapitalizme, bu, yeni bir “ayar çekme” ve direksiyonu “sosyal devlete” doğru zorunlu çark etme girişimi oluyor. Yani “müdahale” olmadan yürümüyor. Komünizm “hayal” ise, al sana serbest piyasa da “maval” oluyor. Liberal düşüncenin “ulu filozoflarının” kemikleri sızlıyordur. Örneğin ultra-liberal Herbert Spencer’in… Liberal felsefeyi Herbert Spencer (öl. 1903) örneği üzerinden tartışmak …